Privacy policy

Dit is het Privacybeleid van Beldi Blends.

Beldi Blends vindt de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2022. Een PDF van het Privacybeleid kan je hier downloaden en printen.